สภาฯ ผ่านร่างกฎหมาย กยศ. ไม่เก็บดอกเบี้ย-ค่าปรับ มีผลย้อนหลังทุกราย

0 Comments

การศึกษา

เว็บแถลงการณ์ว่า ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร ที่มีนายเชื้อเชิญ หลีกภัย ประธานที่ประชุมฯ เป็นประธาน ได้ใคร่ครวญร่าง พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการเรียน (ฉบับที่…) พุทธศักราช… หรือร่าง พระราชบัญญัติ ขั้นที่ภาควิชาบาปธิการ (กมธนาคารวิสามัญใคร่ครวญเสร็จแล้วต่อจากช่วงวันที่ 31 สิงหาคม 65

 

ดังนี้ เป็นการพินิจเพื่อลงความเห็นในมาตรา 17 หัวข้อการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเล่าเรียน ที่หลงเหลือมาจากอาทิตย์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ภายหลังที่สัมมนาโหวตไม่เห็นพ้องกับ กมธนาคาร เสียงส่วนมาก ที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเล่าเรียน 0.25% นอกจากนั้น ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าจะไม่เก็บดอก แล้วก็เบี้ยปรับช้า จากที่นายอุบลอำนาจ บัวหลวงสวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เสนอปรับแก้มา หรือจะให้คิดดอกเบี้ย และก็เบี้ยปรับชักช้าในอัตราอื่นๆที่ต่างจาก กมธนาคาร เสียงส่วนมากเสนอมาตามที่ผู้เสนอมา วิถีทาง คือ

การศึกษา

นายประกอบ รัตชนิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราช แล้วก็แผนกเสนอให้คิดอัตราค่าดอกเบี้ย 1% ต่อปี
นายจอมพล นิติรางเราร กมธนาคาร เสียงข้างน้อย ที่เสนอให้คิดอัตราค่าดอกเบี้ย 2% รวมทั้งเบี้ยปรับช้า 1% ต่อปี
นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวหน้า ที่เสนอให้คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ต่อปี แม้กระนั้นให้เริ่มจ่ายเมื่อผู้กู้มีเงินได้พึ่งประเมินพอเพียงจะเสียภาษีอากรรายได้บุคคลปกติภายในเวลา 30 ปี

แล้ว ห้องประชุมลงความเห็นเห็นด้วยกับร่างของนายอุบลศักดา ที่ไม่ให้คิดดอกเบี้ย แล้วก็เบี้ยปรับชักช้า เงินกองทุนกู้หนี้ยืมสินเพื่อการเรียนรู้ด้วยคะแนน 218 ต่อ 109 งดเว้นออกเสียง 53 ไม่ลงคะแนน นำมาซึ่งการทำให้ผู้กู้เงินกองทุนฯ ไม่ต้องจ่ายดอกเงินกู้ยืมอีกต่อไป

ป้ายกำกับ: