วิธีลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในกี่วัน?

0 Comments

เศรษฐศาสตร์

ธนาคารแห่งประเทศไทย ไขข้อสงสัย ข้างหลังสมัครสมาชิกมหกรรมพร้อมใจแก้หนี้สินมีช่วงเวลาปฏิบัติการยังไง และก็ข้าราชการจะติดต่อกลับด้านในกี่วัน

ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทยไขข้อสงสัยข้างหลังสมัครสมาชิกมหกรรมพร้อมใจแก้หนี้สิน มีช่วงเวลาจัดการยังไง ซึ่งภายหลังจากลูกหนี้สมัครสมาชิกงานนิทรรศการพร้อมใจแก้หนี้สิน เสร็จแล้ว โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย จะส่งเรื่องให้เจ้าหนี้ที่ร่วมในมหกรรมฯ แล้วต่อจากนั้นเจ้าหนี้จะติดต่อกลับลูกหนี้ข้างใน 18 วัน โดยเจ้าหนี้จะพินิจพิเคราะห์ตามสถานะหนี้สินรวมทั้งความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการจ่ายและชำระหนี้ของลูกหนี้

เศรษฐศาสตร์

สำหรับกรอบช่วงเวลาทำงานมีดังนี้

1. ยื่นคำขอผ่านเว็บมหกรรมพร้อมใจแก้หนี้สิน
2. 
ธนาคารชาติส่งเรื่องให้เจ้าหนี้ที่ร่วมในมหกรรมฯ จากที่ผู้สมัครสมาชิกกำหนด (ด้านใน 3-4 คราวหน้าจากสมัครสมาชิกเสร็จ)
3. 
ลูกหนี้คอยรับโทรศัพท์ติดต่อจากข้าราชการเพื่อพูดจาเงื่อนไจ (ด้านใน 14 วัน ภายหลังผู้ให้บริการด้านการเงินรับคำขอจากธนาคารชาติ)

ถ้าหากลูกหนี้มิได้รับการติดต่อภายหลังสมัครสมาชิกเกิน 18 วัน สามารถติดตามสถานะกับเจ้าหนี้ที่ท่านสมัครสมาชิกไว้ได้เลย

ป้ายกำกับ: